கொழுப்பை குறைக்கும் எள்ளுத் துவையல்

உணவில் அடிக்கடி எள்ளை சேர்த்துக் கொண்டால் ரத்த அழுத்தம், கொலஸ்ட்டிரால் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கலாம். இன்று எள் துவையல் செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close